Pomegranate ruby

והרוחות השחורות נשבו במטעים היבשים.

החורף רבץ כבד.

האדמה ספגה את אודם הרימונים שהתפקעו ונזנחו לריקבון איטי ומלא חן.

קיכלי אחד, שתקן ומרוחק, ידע שהוא בר-מזל. העלים היבשים הסתירו חרקים גרומים.

לעיתים, אחד מהם מתגלה לעיניו השחורות העמוקות והשתקן מלקט בחטף את החרק ומעט עסיס החלבונים נספג בגופו.

בר-מזל שבאומץ נדד מרחק אין-סוף, מהשלג האכזר לעבר חורף מנחם. חורף עם ריח רקבון של רימונים מתוקים, ריח אדמה סמיך וניחוח שלכת ספוגת גשם, מתפרקת ודועכת, מזינה את דור השורשים של האביב המתעבר באדמת ארץ-ישראל.

בר-מזל שבחורף הקר, מרופד צבעי שלכת חמים, גופו הכתום הבוער גונן עליו במטעים הנושרים.

בר-מזל בחורף הישראלי

Leave a Reply