שורשיות מפוארת ממיסה סלעים

Limited Edition
1,800 $