קרן שמש אחרונה מעל בקעת הירדן

Limited Edition
1,800 $