חורף בכרם זיתים ארץ-ישראלי

Limited Edition
1,800 $