השבר הסורי אפריקני – ארץ ישראל

Limited Edition
1,800 $