לילה ארץ ישראלי

לילה ארץ ישראלי בנגב.
לפעמים, בגלל רכות הערפל, יללות התנים משתתקות וגם נביחות הכלבים מחרישות.