שירת העשבים

לכל עשב, ניגון שלו בשירת היקום.
“כֵּן יֵשׁ לוֹ נִגּוּן כִּי כָל עֵשֶב וָעֵשֶב יֵש לוֹ שִירָה שֶאוֹמֵר” (רבי נחמן)
סיקסק מאזין וסופג בכל אברי גופו את קונצרט שירת העשבים.