שירת העשבים #1

לכל עשב, ניגון שלו בשירת היקום.
“כֵּן יֵשׁ לוֹ נִגּוּן כִּי כָל עֵשֶב וָעֵשֶב יֵש לוֹ שִירָה שֶאוֹמֵר” (רבי נחמן)
סיקסק מאזין וסופג בכל אברי גופו את קונצרט שירת העשבים.