קשיחות ישראלית

קשיחות ישראלית

Artists Proof: 45 / Limited edition: 202