קרן שמש אחרונה מעל בקעת הירדן

מהדורה מוגבלת
1,800 $