עוצמה בדממה – יהודה

מהדורה מוגבלת
1,800 $

עוצמה בדממה – יהודה

מקור השם מדבר נובע מהמילה דיבור. שם בני ישראל התחילו לדבר.

במרחב הפתוח במקום המייצר,מצרים, בו היו (החשוך והמדכא). במייצר לא היו מסוגלים להקשיב לדברי אדם אחר.