השבר הסורי אפריקני – ארץ ישראל

מהדורה מוגבלת
1,800 $